Ciruit Jeugdcomplex


logo

De zorg kampt met steeds meer jongeren met complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking. In de praktijk dreigen deze jongeren regelmatig tussen de wal en het schip te vallen. Jeugdzorginstellingen en justitiële instanties kunnen hen niet de optimale zorg bieden, die ze gezien hun complexe zorgvraag nodig hebben. Dit omdat niet altijd duidelijk is welke hulp het meest passend is, ze zorg vanuit meerdere sectoren tegelijk nodig hebben en/of ze vanwege complicerende factoren niet overal terecht kunnen met hun complexe hulpvraag. Om een passend zorgaanbod te kunnen bieden voor deze doelgroep heeft een aantal specialistische jeugdzorginstellingen uit Noord-Brabant een samenwerkingsverband opgezet: Circuit Jeugdcomplex

Circuit Jeugdcomplex betreft een ketensamenwerking tussen:wat is

divider

De kracht van Circuit Jeugdcomplex bestaat uit de mogelijkheid casuïstiek te bespreken in het expertiseteam. Circuit Jeugdcomplex komt maandelijks bijeen. De expertiseteamleden zijn vertegenwoordigers met inhoudelijke deskundigheid vanuit de participerende specialistische jeugdzorginstellingen. Casuïstiek kan door een verwijzer (casemanager, (gezins)voogd of jeugdreclasseerder) of partners van het Circuit Jeugdcomplex aangemeld worden bij Circuit Jeugdcomplex. Hierna volgt een uitnodiging voor het overleg. Casuïstiek betreft jongeren die veelal op meerdere plaatsen in behandeling geweest zijn, op meerdere wachtlijsten staan en aandacht uit meerdere sectoren nodig hebben. Bij het casusoverleg dient de verwijzer aanwezig te zijn om de actuele stand van zaken toe te kunnen lichten.Het bespreken van de casus in het casusoverleg resulteert in een advies over passend zorgaanbod voor jongeren met ernstige, meervoudige (gedrags)problemen uit Noord-Brabant. Na het casusoverleg ontvangt de verwijzer een schriftelijk advies, eventueel voorzien van gemaakte afspraken. De verwijzer blijft verantwoordelijk voor de definitieve indicatie. Na ± 2 maanden wordt het advies schriftelijk geëvalueerd.voor wie

divider

Circuit Jeugdcomplex is er voor:

Deze jongeren voldoen globaal aan de volgende criteria:

Jongeren tussen 12 en 23 jaar, die gezien hun complexe gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek, al dan niet in combinatie met een licht verstandelijke beperking, een complexe zorgvraag hebben en momenteel niet op de juiste plek verblijven. Eventueel is er sprake van een juridische maatregel.hulpvormen

divider

read flipbook Download hier de folder van Circuit Jeugdcomplex als PDFverhalen

divider

mijn verhaalMike is 16 jaar en is gesloten geplaatst bij BJ Brabant. Hij heeft een ontwikkelingsstoornis, maar het gaat nu goed met hem. Binnenkort gaat hij terug naar huis en dat zal niet gemakkelijk zijn. Binnen Circuit Jeugdcomplex wordt geadviseerd om Mike en zijn gezin MST (Multi System Therapy) te laten volgen, zodat ze samen aan een nieuwe toekomst kunnen werken.


mijn verhaalLinda is een kwetsbare meid van 17 jaar, bij wie sprake is van complexe gedragsproblematiek in combinatie met psychiatrische problemen en een benedengemiddelde intelligentie. Ze verblijft op de crisisopvang binnen de gesloten jeugdzorg. Linda is al een aantal jaren in zorg en is in de behandeling toe aan zelfstandigheidtraining. De afgelopen maanden heeft zij bij een man gewoond, vermoedelijk een loverboy. Het liefste gaat ze terug naar hem, want ze houdt van hem. Circuit Jeugdcomplex adviseert dat Linda’s bescherming momenteel voorop staat en dat het nu nog te vroeg is voor zelfstandigheidtraining . Het Circuit adviseert een zeer intensieve vorm van behandeling met verblijf, in beginsel binnen de gesloten jeugdzorg, en waar mogelijk op termijn binnen een orthopedagogisch behandelcentrum, waar Linda met een resocialisatieplan aan haar toekomst kan gaan werken.


mijn verhaalRob is 17 jaar en verblijft sinds een paar maanden op een gesloten behandelgroep bij Juzt. Hij heeft de stoornis van Asperger en heeft al in diverse jeugdzorginstellingen gezeten. Structuur is voor hem erg belangrijk. Rob heeft een goede zorgplek nodig. Rob is uitgebreid besproken in het Casusoverleg van Circuit Jeugdcomplex, in aanwezigheid van de (gezins)voogd. Circuit Jeugdcomplex adviseert behandeling in een gesloten setting waar hij een tijdje kan blijven en waar structuur wordt geboden. Met een psychiater kan worden gekeken naar zijn medicatie.contact en aanmelden

divider

Circuit Jeugdcomplex
Coördinatie wordt uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Bij vragen en voor aanmeldingen kan contact opgenomen worden met Circuit Jeugdcomplex, via e-mail:
Ton van Gils: aanmelding@circuitjeugdcomplex.nllinks

divider

Partners in Circuit Jeugdcomplex
www.bjbrabant.nl
www.de-la-salle.nl
www.deviersprong.nl
www.ggze.nl
www.jeugdzorg-nb.nl
www.idris.nl
www.juzt.nl
mijn verhaal


mijn verhaal


mijn verhaal